Tag: dagbogsskrivning

  • Begærets disciplin: Stoisk visdom for det moderne liv

    Begærets disciplin: Stoisk visdom for det moderne liv

    Stoicisme, en filosofi med rødder i det antikke Grækenland og Rom, tilbyder tidløse redskaber til at navigere i livets kompleksitet. En af de mest centrale læresætninger er Begærets Disciplin. Men hvad indebærer denne disciplin, og hvordan kan den guide os i dagens udfordringer? Hvad er begærets disciplin? Begærets Disciplin handler ikke blot om vores ønsker,…

  • De tre stoiske discipliner: Praksis i det moderne liv

    De tre stoiske discipliner: Praksis i det moderne liv

    Stoicisme, en filosofi født i det antikke Grækenland, har givet menneskeheden værktøjer til at navigere livets udfordringer i over to tusind år. Centralt for denne filosofi er de tre discipliner, som er tæt forbundet med de stoiske dyder. Lad os dykke dybere ned i disse discipliner, beriget med visdom fra de store stoikere. Begærets disciplin…