Tag: karakterudvikling

  • Acceptens Disciplin: Stoisk Vejledning til Indre Ro

    Acceptens Disciplin: Stoisk Vejledning til Indre Ro

    Stoicisme, en filosofi, der har sine rødder i det antikke Grækenland og Rom, tilbyder tidløse principper for at navigere gennem livets udfordringer. En af de mest centrale discipliner i denne filosofi er “Acceptens Disciplin”. Denne disciplin handler om at forstå og acceptere verden, som den er, snarere end som vi ønsker, den skulle være. Men…